Nieuws:


Tourniquette

Tourniquets zijn soms een noodzakelijk onderdeel om de juiste mensen binnen, maar misschien nog wel belangrijker, de verkeerde mensen buiten te laten.

Een tourniquet geeft u de zekerheid dat de klant binnen kan komen als aan uw voorwaarden is voldaan. Ook, in combinatie met een computer monitor, kan de juiste informatie worden getoond. U kunt hierdoor de klant betrekken en informeren ook als u niet direct zicht heeft op de ingang, maar wel additionele informatie of verzoeken wil tonen.


 
 
Leden administratie toegangscontrolesystemen credit card printer Administratieve software Ledenadministratie